Mainonta netissä ja sen ulkopuolella

Markkinointi on tärkeä osa yrityksen toimintaa, sillä oikein toteutetulla markkinoinnilla voi tiedottaa omista tuotteistaan, lisätä niiden myyntiä ja vaikuttaa yrityksen brändiin positiivisesti. Siihen, millaisia markkinointivälineitä kannattaa hyödyntää, vaikuttavat esimerkiksi yrityksen toimiala, asiakaskunta ja koko. Markkinointi voidaan jakaa karkeasti nettimarkkinointiin ja muuhun markkinointiin.Kotisivut ovat nykyään välttämättömyys jokaiselle yritykselle ja ne toimivat kasvoina yritykselle. Ne voivat olla myös tehokas markkinointikanava. Nykypäivänä markkinointi on siirtynyt vahvasti sosiaaliseen mediaan, eikä sen merkitystä voi sivuuttaa, jos haluaa markkinointinsa olevan tehokasta. Somemainontaa voi joko ostaa tai sen voi toteuttaa itse. Sen lisäksi että mainonta sosiaalisessa mediassa voi olla käytännössä ilmaista, se on tehokas tapa saada kohdennettua mainonta juuri oikeille asiakasryhmille.

Markkinointia ei kannata jättää ainoastaan netin varaan

Vaikka netti on noussut niin keskeiseen asemaan yhteiskunnassamme, ei muuta markkinointia kannattaa sivuuttaa. Asiakasryhmästä ja tuotteesta riippuen se voi olla jopa tehokkaampi tapa saada huomiota potentiaalisten asiakkaiden keskuudessa, ja vain harva yritys voi jättää markkinointinsa ainoastaan netin varaan. Netin ulkopuolisia markkinointikeinoja on todella paljon. Näkyvyyttä voi saada hyvin muun muassa tuotteilla, joissa on yrityksen logo tai muuta informaatiota, ja niitä voi painaa niin kyniin, USB-tikkuihin, lippalakkeihin kuin T-paitoihinkin. Asiakkaat ja yhteistyökumppanit ottavat tavallisesti tällaiset liikelahjat ilolla vastaan, ja hyödyllisiä esineitä ja vaatteita myös käytetään. Painotuotteita on mahdollista tilata lukuisista yrityksistä, esimerkiksi Axon Profil -kotisivuilta. Tuotteiden suhteellisen edullisen hinnan ansiosta ne sopivat niin pienien kuin suurien yritysten markkinointituotteiksi.

Markkinointikeinoja on monia

Monien tuotteiden kohdalla myös tuotteen pakkaus toimii markkinointivälineenä: se huomataan ensimmäiseksi, jo ennen kuin itse tuotteeseen pääsee tutustumaan. Pakkaus luo mielikuvia ja sen suunnitteluun panostaminen kannattaa. Some-markkinoinnin lisäksi ei pidä unohtaa myöskään julkisissa tiedotusvälineissä kuten televisiossa, lehdissä ja radiossa esitettävää mainontaa. Niiden avulla voi tavoittaa haluttuja kohderyhmiä ja ne huomataan usein tavallisesti paremmin kuin netti- ja somemainonta. Esimerkiksi televisiomainonta on hyvin tehokasta, vaikkakin melko hintavaa. Monesti yritykset ja muut toimijat yhdistävät markkinoinnissaan eri välineissä tapahtuvaa mainontaa. Paljon riippuu toki siitä, millainen mainosbudjetti yrityksellä on käytössään ja millaisia tavoitteita markkinoinnille on asetettu. Onnistunut markkinointi voi kuitenkin maksaa hyvinkin nopeasti itsensä takaisin.